Senaste inläggen

Det svåra engagemanget

D

Allt fler organisationer börjar jobba med engagemanget bland sina medarbetare. Det är i grunden välkommet. Dessvärre blir det mest ytliga rörelser eftersom man vill undvika att syna att den underliggande missionen inte bär in i människors hjärtan. Den underförstådda idén är att ökat medarbetarengagemang ska öka produktiviteten och därmed den kortsiktiga lönsamheten. Min känsla är att det inte är...

Man kan ju prata med människor

M

– ”Vad jobbar du med?” frågar den nya bekanta. – ”Ledarskap”, svarar jag. – ”Jaha, vilken metod använder du?” blir följdfrågan. – ”Jag brukar prata med människor”, svarar jag. Den nya bekantskapen tittar förvånat och lite osäkert på mig. Jag ser att det var ett oväntat svar. Hen tvekar. Skojar jag? Så jag ler avväpnande, hen ser lättad ut och vi skrattar i samförstånd. Just det, man kan ju prata...

När coachning också är organisationsutveckling

N

Coachning av chefer och medarbetare är idag vedertaget och flitigt använt i arbetslivet. Utgångspunkten är oftast ett utvecklingsbehov hos individen relativt den organisation hen verkar i. Detta är lovvärt och bra, samtidigt som organisationsperspektivet sällan tas med. Dvs det kan finnas fenomen i organisationen som också behöver förändras och utvecklas. I några olika uppdrag jag just nu verkar...

Att våga vara missnöjd

A

Det finns olika sorters missnöjdhet. Missnöjdhet uppstår när utfallet blir sämre än förväntningen. Ett inte ovanligt sätt att hantera risken för missnöjdhet är att ha lägre förväntningar. Man sätter ett lite lägre mål än vad man egentligen skulle kunna och så blir chansen att nå det högre. Problemet med detta är att det stimulerar vår redan starka instinkt för lättja. De flesta blir supernöjda...

Kategorier