Leadership Learning Lab

Om oss

Vårt initiativ

Du har inte fel, det är dags att tänka om! Leadership Learning Lab är ett initiativ för att stödja ledare och organisationer som vill gå över till ett ledarskap som är bättre anpassat för vår tid.

Läs mer

Vad vi gör

Vi är ett utvecklings- och utbildningslabb för de som vill skapa, förändra och leda i en ny tid. Vi erbjuder utbildningar, workshops, föreläsningar, forum, inspiration och ledningsstöd.

Läs mer

Vår ansats

Leadership Learning Lab utmärker sig på några sätt. Vi arbetar med det som är bristvara idag. Med helheterna, det tidlösa och med ett prövande förhållningssätt.

Läs mer

"A leader is best when people barely know he exists,
when his work is done, his aim fulfilled,
they will say: we did it ourselves."

–Lao Tzu