FörfattareLucie Mandaus Stephansen

Det svåra engagemanget

D

Allt fler organisationer börjar jobba med engagemanget bland sina medarbetare. Det är i grunden välkommet. Dessvärre blir det mest ytliga rörelser eftersom man vill undvika att syna att den underliggande missionen inte bär in i människors hjärtan. Den underförstådda idén är att ökat medarbetarengagemang ska öka produktiviteten och därmed den kortsiktiga lönsamheten. Min känsla är att det inte är...

Man kan ju prata med människor

M

– ”Vad jobbar du med?” frågar den nya bekanta. – ”Ledarskap”, svarar jag. – ”Jaha, vilken metod använder du?” blir följdfrågan. – ”Jag brukar prata med människor”, svarar jag. Den nya bekantskapen tittar förvånat och lite osäkert på mig. Jag ser att det var ett oväntat svar. Hen tvekar. Skojar jag? Så jag ler avväpnande, hen ser lättad ut och vi skrattar i samförstånd. Just det, man kan ju prata...

Uber’s CEO says ”I need leadership help”

U

Rubriken i Washington Post förra året var bara en av många liknande med anledning av att Uber-chefen Travis Kalanick ”offentligt erkände” att han behövde hjälp med sitt ledarskap. Jag reagerade på hans ordval. Men på det stora hela tänkte jag att det var ett klokt beslut som jag hoppades skulle inspirera fler att göra samma sak. Alltför många chefer är väldigt ensamma med allt. Inte minst med...

Vi borde prata om det här med förändringsledning

V

Ledare verkar nämligen se behov av förändringar som medarbetare inte ser. Och som därför blir lite tagna på sängen av att det ska förändras och … ja, där börjar samtalet om förändringsledning. Ledare vill veta hur man får med alla på förändringståget. De vill veta hur man får medarbetarna att tycka att den oväntade förändringen är en toppensak att göra. Eller om det blir ”för demokratiskt” och de...

Alla behöver ju inte veta allt

A

Alla behöver ju inte veta allt. Säger chefer på tal om att deras medarbetare tycker de har för lite information. Men tänk om de behöver det! I tider av förändringar behöver alla medarbetare fatta beslut och göra avvägningar som en del av sitt dagliga arbete. Ingen dag är den andra lik. Och då är det ju svårt för chefen att veta vad medarbetaren behöver veta. För det är ju som Jan Carlzon sa redan...

Kategorier