Det svåra engagemanget

Allt fler organisationer börjar jobba med engagemanget bland sina medarbetare. Det är i grunden välkommet. Dessvärre blir det mest ytliga rörelser eftersom man vill undvika att syna att den underliggande missionen inte bär in i människors hjärtan.

Den underförstådda idén är att ökat medarbetarengagemang ska öka produktiviteten och därmed den kortsiktiga lönsamheten. Min känsla är att det inte är så vi funkar som människor. Inte långsiktigt i alla fall. Det vi primärt kan få av ett genuint medarbetarengagemang är högre kvalitet. Och värde.

Jag har m a o svårt att se att medarbetares engagemang kan stärkas i någon betydande mening med mindre än att organisationen släpper på en utforskande och existentiell process. I ljus av kända utmaningar i samhälle och miljö är det en stark rekommendation från min sida. Varje verksamhet behöver idag utforska sin relevans. Men få vågar. Extremt få. Och det kommer naturligtvis att få konsekvenser.

Add comment

Kategorier