Lärformat

Vi brinner för ledarskap. Och vi brinner för lärande. Vi brinner inte alls för traditionell utbildning. Visst, den kan fortfarande ha sina poänger i specifika situationer. Men i det stora hela är de modeller, metoder och format som präglar utbildning idag dåligt lämpade för det lärande och den utveckling som behöver ske inom ledarskapsområdet.

För att få en bild av hur vi tänker, kika gärna på vårt lärmanifest!

Leadership Learning Lab står för ett mera ändamålsenligt tänkande när det gäller lärformat, där samskapande står i centrum. Samskapande av förståelse. Samskapande av engagemang. Samskapande av handling. För oss är den bärande metaforen ordet labb. Därför heter vi som vi gör.

Hittills har vi utvecklat ett antal egna format och även fått möjlighet att erbjuda ett format från Kaospiloterna i Danmark. Gemensamt är att vi enbart erbjuder våra format som organisationsanpassade insatser. Detta för att vi inte bara skapar effekter hos individer, utan också i organisationer – i samma format!

Egna format

Ledar-Labbet – ett utvecklande ledarlabb i två och en halv dag där du löser din främsta ledarutmaning, och samtidigt utvecklar dig själv som ledare – tillsammans med dina kollegor.

Potential – en effektiv online workshop i modernt och funktionellt ledarskap.

Kaospilot Co-creation Design – ett två dagars utbildningslabb i samskapande.

Bästa medarbetarsamtalet – ett endagarslabb som hjälper dig att få ut helt nya värden av medarbetarsamtalet.

Anpassade format

Utöver dessa fördesignade format erbjuder vi vår kompetens att forma och genomföra lärorika och samskapande workshops, seminarier och föreläsningar. Anpassade för den aktuella verksamheten och berörda individers förutsättningar. Hör av dig så utforskar vi tillsammans hur vi kan bistå dig.

Kategorier