Lärmanifest

Tänk dig ledarutveckling som är helt skräddarsydd och som löpande anpassas för att maximera den nytta den ger varje deltagare i den egna vardagen.

Vi på Leadership Learning Lab har lång erfarenhet av ledarutveckling. Och vår bild är att traditionella program och kurser sällan hjälper deltagarna att bli bättre ledare.

Så vi tänkte att vi kanske kunde få ett bättre resultat om vi gjorde på ett annat sätt. Vi har därför utmanat oss själva att försöka tänka så mycket tvärtom som det bara går jämfört med hur man brukar göra ledarutveckling.

Och då tänkte vi så här.

Traditionell ledarutvecklingLeadership Learning Lab
Fokus på kursens aktiviteter; punktlistor med ”allt detta går vi igenom”Resultatet i fokus (att varje deltagare blir en bättre ledare) avgör vad vi ”gör” och detta anpassas löpande under gång
Kunskapsinriktat; modeller, teorier, case och verktyg ”lärs” utFörmåga-inriktat; deltagarna ska få insikter i och förståelse för hur deras ledarskap fungerar och skulle kunna fungera
Mycket envägskommunikation från kursledare till deltagareDialoger mellan handledare och deltagare och mellan deltagare
Generiskt – alla går samma kurs eller utbildningUtvecklingen av det egna ledarskapet är personligt och individuellt – tillsammans med varandra går varje deltagare ”sin” kurs utifrån den egna ledarutmaningen
Ledarskap är något som ledare applicerar eller utövar på människorLedarskap handlar om att bjuda in till ett deltagande samskapande
… och kan därför läras ut skilt från den miljö och de människor ledaren leder i… redan under ledarutvecklingen; att involvera de man önskar leda i utvecklingen av ledarens förmågor
Förenklingar och ett linjärt synsätt på ledarskap – ”gör så här så händer det här”Stöd i att att möta och vara i den faktiska komplexitet och osäkerhet som ledare verkar i. 
Mer eller mindre uttalade löften om att det finns någon slags quick fix som deltagaren kommer att få lära sigLedare får stöd i att ambitiöst, och i sig själv, ta sig an det som är svårt, utmanande och därför behöver få ta tid
Försiktigt; artigt, banalt, och där inga jobbiga frågor ställsModigt; djärvt, utmanande, och även närgånget
Handlar om att hantera det som redan finns. Problemorienterat. Hur får vi medarbetarna att arbeta mot våra uppsatta mål?Nyfiket utforskande av vad som skulle kunna finnas. Möjlighetsorienterat. Vart skulle vi kunna nå? Och hur tar vi oss dit?
Hierarkisk syn på ledarskapKollaborativ syn på ledarskap
Styrs av plikt och tyngdBygger på lust och lätthet

 

 

Kategorier