LeaderShift Lounge

To hell with circumstances. I create opportunities. – Bruce Lee

Vi övertygande om att samtalet om ledarskap i vår tid behöver fler plattformar. Olika perspektiv behöver möta varandra. Idéer behöver prövas. Möjligheter skapas. Vi står som människor, organisationer och samhällen inför avgörande utmaningar vi aldrig tidigare mött. Det är i ledarskapet vi väljer väg. Det är med våra förhållningssätt, perspektiv, värderingar och handlingar vi avgör var vi hamnar.

Vi har skapat LeaderShift Lounge som en integrerad del av Leadership Learning Lab. Den vänder i första hand till vår profession, dvs ledarskapskonsulter, processledare och andra som erbjuder tjänster som utvecklar ledare. Med det sagt välkomnar vi alla som vill delta i det framväxande samtalet om ledarskapet i vår tid.

Retain faith that you will prevail in the end, regardless of the difficulties – AND at the same time – confront the most brutal facts of your current reality, whatever they might be. – James Stockdale

LeaderShift Lounge manifesteras inledningsvis i ett antal olika fysiska rum där vi bjuder in till samskapande samtal och reflektion över ledarskapet idag och behoven framåt. Vi fokuserar på att stödja varandras framåtkraft. Samtalen i loungen ska kännetecknas av tre saker som alla medlemmar förväntas ställa upp på:

  • vi inriktar oss på kontexter, beroenden och kopplingar
  • vi utforskar, reflekterar och visar
  • det finns inte en enda rätt väg framåt

Du behöver en inbjudan för att kunna delta. Intresserad? Hör av dig till Lucie eller Jan.

    

    

 

Kategorier