Ledning.online

Ledning.online är en bokningstjänst online för kvalificerad coachning och rådgivning för chefer och ledare på distans. Vi har skapat tjänsten utifrån övertygelsen att även ledarskaps- och managementtjänster kan digitaliseras och därmed tillgängliggöras för fler med behov.

Vår erfarenhet är att rådgivning och coachning på distans fungerar minst lika bra som fysiska möten. Ibland till och med bättre. Och ofta är alternativet ingenting alls. Sett ur vårt perspektiv uppstår ett värde av att vi med digitala verktyg kan tillgängliggöra vår ganska unika kompetens till kunder utanför Stockholm, och även utanför Sverige.

Ledning.online har smyglanserats för att få feedback och testa funktionalitet. Den underliggande rådgivnings- och coachningstjänsten ”på distans” är väl beprövad och validerad.

==> Testa Ledning.online!

Kategorier