VAD

Leadership Learning Lab inspirerar ledare på alla nivåer och i alla organisationer att ta sig an dagens och morgondagens många och svåra utmaningar. Vi betjänar ledare med höga ambitioner att leda organisationer in i framtiden och att leda framtidens organisationer.

Vi breddar också begreppen ledare och ledarskap. Ledare är inte bara den som har en viss position, status eller ett visst antal direktrapporterande medarbetare. Ledare är alla som ser sig som ansvariga för att hitta och utveckla potentialen i människor och processer.

Våra insatser kommer i många olika format eftersom form follows function. Formatet är alltid en funktion av vad som är hjälpsamt för den aktuella ledaren och utmaningen.

Lärformat … design och genomförande av kunskapshöjande och inspirerande labb, utbildningar, workshops och föreläsningar för små och stora grupper.

Ledarstöd … involvering i större och mindre insatser och interventioner i alla typer av processer ledare är ansvariga för.

Ledning.online … tidseffektiv individuell coaching av ledare på distans.

Leadershift Lounge … ett samtalsforum kring omställning av ledarskap och ledarskapets roll i omställningen till ett hållbart samhälle.

 

 

Kategorier