VARFÖR

Leadership Learning Lab är ett initiativ som betjänar och driver på den pågående omställningen till ett hållbart samhälle. Vår övertygelse är att en omställning av sättet att leda och organisera arbete är en nödvändig förutsättning.

Vi bekymrar oss nämligen över ledarskapet. De massiva utmaningar organisationer, samhället och mänskligheten står inför kan inte lösas av några få. Alla goda krafter behöver mobiliseras. Allas helhjärtade engagemang, nytänkande, innovationsförmåga och passion behövs.

Men dagens ledarskap står i vägen för det som behöver och vill hända. Det hindrar människor och organisationer från att på allvar och med full kraft ta sig an det arbete som behöver göras. Det finns mycket att ta tag i.

Vi bekymrar oss över produktivitetskrisen. Globalisering, digitalisering, individualisering och disruptioner av branschlogiker har i grunden förändrat förutsättningarna och allt fler organisationer presterar allt mer mediokert när de tyngs av de etablerade managementmodellernas begränsningar.

Vi bekymrar oss över miljökrisen. Vi har extremt kort tid på att oss att genomföra en extremt omfattande förändring av vår livsstil om mänskligheten ska fortsätta ha en dräglig tillvaro på vår planet. Ett nytt ledarskap behöver kallas fram. There is no planet B!

Vi bekymrar oss över engagemangskrisen. Otaliga är de undersökningar som visar att merparten medarbetare är mer eller mindre oengagerade i sitt arbete. Och att de bidrar därefter.

Vi bekymrar oss över ohälsokrisen. Över hälften av befolkningen är överviktig, allt fler drabbas redan i unga år av livslånga, kroniska sjukdomar och stressrelaterade sjukdomar är den dominerande sjukskrivningsorsaken.

Vi bekymrar oss över reduktionismen. Komplexa problem och system kan inte hanteras i silos och stuprör. Det kontextuella – det som finns i mellanrummen – går förlorat. Resultatet blir frustration, suboptimering och bristande sammanhang i tid och rum.

Leadership Learning Lab arbetar för ett ambitiöst ledarskap som tar sig an det svåra som behöver göras – för att bättre tjäna såväl den egna organisationen som mänskligheten.

Kategorier